พระรามสอง, 10150 บางขุนเทียน

02-895-7213

About theonetutor.com

 • เริ่มที่ความเข้าใจ ทำได้จริง  
 • เราเป็นสถาบันที่ เน้นความรู้ คู่ความสนุก 
 • ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอน การวางแผนการเรียน
 • ทำให้น้องๆ มีความมั่นใจ แสดงศักยภาพที่แท้จริง


พบกับการเรียนรู้ที่ ตอบโจทย์ เด็กแต่ละคน ด้วยคอร์สที่ออกแบบสำหรับนักเรียนแต่ละประเภท

มีทั้งหลักสูตร เข้มข้น มีคุณภาพทั้งในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เน้นความเข้าใจ และการคำนวณ การคิดเชิงตรรกะผ่านการเรียนรู้ใน

หลักสูตรคณิต-วิทยาศาสตร์ของเรา

Learning & Fun

เรียนรุ้ ด้วยความสนุก

Friendly Place

เอาใจใส่ กับน้องๆทุกคน

Direction

ตรงประเด๋น ปรับเนื้อหาตามผู้เรียน

Grow with us

เรียนรู้ และเติมโต อย่างมั่นใจ

Working Hours

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore eu fugiat nulla pariatur. Distinctio, mollitia, molestias excepturi voluptatem veritatis iusto nam nulla. 

MONDAY

Close

Tuesday

10:00 - 18:30

Wednesday

09:00 - 18:30

Thursday

09:00 - 18:30

Friday

09:00 - 18:30

Saturday

09:00 - 18:00

Sunday

09:00 - 18:00

Our Services

Private Course

 1. การปรับการเรียนตามพื้นฐานของนักเรียน: สามารถปรับตัวได้ตามนักเรียน ไม่เร็วไป ไม่ช้าไป ไม่ต้องคนอื่น หรือให้คนอื่นรอ

 2. มีสร้างสมาธิ: การเรียนเดี่ยวช่วยให้เรามีโอกาสในการทำงานกับสภาพแวดล้อมที่น่าเรียน ครูช่วยเป็นพี่เลี้ยง

 3. การสร้างเป้าหมายส่วนตัว: สามารถกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความสนใจและความต้องการของเราเองได้
  การสร้างความมั่นใจในตัวเอง: สร้างความมั่นใจในตัวเอง ไม่ต้องอายใคร กล้าถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ

 4. ความรู้เชิงลึก: การเรียนเดี่ยวช่วยให้เรามีโอกาสสร้างความรู้ลึก รู้จริงในเรื่องที่เราสนใจ หรือแก้จุดอ่อนได้

Concept Course

หลักสูตรและวิธีการ เหมาะสำหรับ แต่ละบุคคล : ก่อนเริ่มการเรียนพิเศษ มีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเนื้อหา ที่จะเรียนและทักษะที่ต้องการพัฒนา 
ได้ทำแบบฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ: การเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ต้องการการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเข้าใจหลักการและเทคนิคต่างๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ (โจทย์มากกว่า โรงเรียน เกือบ 4 เท่า )

ให้น้องๆ แก้ไขปัญหาอย่างระมัดระวัง:  มีการตรวจชีท และ สอบวัดผล ทำให้น้องๆฝึกความระมัดระวัง ในบการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะวิเคราะห์: การทำโจทย์คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล ทำให้นักเรียนสามารถตีความข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการคิดอย่างมีเหตุผล

Group Course

พิเศษแบบ onsite ช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ได้รับการดูแลโดยผู้สอนอย่างใกล้ชิด

การเรียนที่ บรรยากาศ เป็นมิตรและสนุกสนาน มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือที่ตรงไปตรงมาจากผู้สอนขณะที่กำลังเรียน

 1. "สภาพแวดล้อมการเรียนแบบ onsite เสมือนจริงช่วยให้นักเรียนมีสมาธิและสามารถตั้งใจเรียนได้ดีขึ้น"
 2. "การเรียนพิเศษ เสริมสร้าง ความรู้สึกถึงความสำเร็จ และ น้องๆได้รับคำแนะนำและตอบสนองต่อการสอบถามโดยตรง"
 3. "การเรียนแบบ onsite ช่วยสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนและพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ"

Learning

 1. "เพิ่มความสะดวกสบายในการเรียนด้วยการเรียนออนไลน์ ที่คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ"
 2. "ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยการเรียนออนไลน์ที่ให้คุณเรียนจากบ้านหรือที่ทำงานของคุณ"
 3. "เพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับรูปแบบชีวิตและกำลังความสามารถของคุณ"

Expert Teachers

 1. ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง: เรียนกับครูที่เชี่ยวชาญ ทำให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้นและเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง
  การแก้ไขปัญหา: ครูจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ การแก้ไขปัญหา ให้ง่าย และ เป็นระบบ

 2. มีความมั่นใจ: เพิ่มความมั่นใจในตนเองและความสำเร็จในการเรียนรู้

ทดสอบความรู้

"อยากได้ผลสอบที่ดี? 

ให้ฝึกฝนด้วยแบบทดสอบที่มีมาตรฐาน และข้อสอบเก่า ข้อสอบจริง จากสนามแข่งชันต่างๆ

มีการจำลองการสอบ! เตรียมตัวให้คุณพร้อมจนเป็นเหมือนกับการสอบจริง 

ด้วยแบบทดสอบ ที่เราสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้น้องๆมีความคุณเคย และเพิ่มประสบการณ์การสอบ

และ ทดลองตอบคำถามที่เป็นไปได้ทุกประเด็น เช็คความเข้าใจของคุณในทุกๆ ด้าน


เรียนดีมีรางวัล

มีรางวัลให้ กับความพยายามในการเรียน เพิ่มความน่าสนใจในการเรียนด้วย รางวัล! สำหรับนักเรียนที่มุ่งมั่นและตั้งใจ

เปลี่ยนการเรียนรู้ ที่น่าเบื่อ เป็นการเรียนที่น่าตื่นเต้นด้วยการรับรางวัลสำหรับความสำเร็จ!

ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีใจการเรียน ด้วยการให้รางวัล หรือมาแลกของรางวัลได้ที่นี่

ปรับแผนตามความต้องการน้องๆ

 1. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้: มาหาเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องการอะไร สอบเข้า เพิ่มเกรด ปรับพื้น หรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้เรารู้แนวทางและจะได้ไม่เครียด หรือกังวลในการเรียน

 2. วิเคราะห์ทักษะและความรู้เดิม: เรามีการสอบวัดความรู้และทักษะที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เข้าใจว่ามีอะไรที่ต้องการพัฒนาหรือปรับอะไรให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 3. เลือกเนื้อหาหรือวิชาที่ต้องการศึกษา: เลือกเรียนเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมายการเรียน เพื่อให้น้องๆ ไม่ต้องเรียนเยอะเกินไป

 4. วางแผนระยะเวลา: กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการศึกษา ดูจากเวลาที่น้องๆมี และความสะดวก

 5. กำหนดวิธีการเรียนรู้: เลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนสำหรับน้องๆ  

 6. เลือกตารางเรียน: ตารางเรียนที่ชัดเจนและเป็นระบบ ง่ายต่อการปฎิบัติ และฝึกวินัยของน้องๆ

 7. วางแผนการทบทวนและการประเมินผล: หลังจากการเรียน เพื่อให้มั่นใจ ทางเรามีแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบหลังการเรียน

 8. ปรับปรุงและปรับแก้: หากเรียนไม่เข้าใจ หรือติดปัญหาอะไร เรากับครูและผู้ปกครองช่วยกัน ปรับเนื้อหาและวิธีการให้เหมาะกับน้องๆ

Music lessons

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus, dolores, at, nisi eligendi repellat voluptatem minima officia veritatis quasi animi porro laudantium dicta dolor voluptate non maiores ipsum reprehenderit odio fugiat reiciendis consectetur fuga pariatur libero accusantium quod minus odit debitis cumque quo adipisci vel vitae aliquid corrupti perferendis voluptates.

Next Parents' Evening

2022-03-10 14:00:00

293

Days

01

Hours

18

Minutes

43

Seconds

Our Courses

ปรับพื้น เพิ่มเกรด ( Concept Course )

หลักสูตร (ระดับชั้น)

ป.1 - ป.6 , ม.1 - ม.3

Day

เสาร์ - อาทิตย์

Class size

6 - 7 คน

หลักสูตรแก้ปัญหา การเรียนของนักเรียนเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย:

เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา อาจเกิดจากวิธีการสอนที่ไม่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนของนักเรียน หรือเนื้อหาที่ซับซ้อนเกินไปสำหรับระดับความรู้ของนักเรียนนั้นๆ

ขาดสมาธิและมีปัญหาในการจดจำ: อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือปัจจัยที่เพิ่มขึ้น เช่น ความเครียดหรือการไม่มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ หรือสมาธิสั้น

ขาดความมั่นใจในการเรียน: อาจมาจากประสบการณ์การเรียนที่ไม่ดีในอดีต หรือกลัวหรือไม่ชอบวิชาที่เรียน


ขาดแรงจูงใจในการเรียน: น้องๆ อาจไม่เห็นความสำคัญในการเรียน


การสื่อสารขัดข้องระหว่างครูและนักเรียน : บางครั้งอาจมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ทำให้มีความเข้าใจผิดพลาด ทำให้เด็กไม่อยากเรียน หรือไม่ชอบวิชาที่เรียน


ปรับพื้น/เพิ่มเกรด

 

การเอาใจใส่

 

ความสนุก

 

 Private ประถม

ระดับ

ประถม

Day

เลือกเวลาเรียนได้

Class size

1 : 1

 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก: การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างครูและเด็ก

 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี : การให้เด็กมาเรียน แล้วรู้สึกมีคนช่วยดูแล มีคนคอยตอบปัญหา เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ในการเรียนรู้
  ใช้การสอนแบบใส่ใจ: การให้เด็กมีโอกาสได้พูดคุย กับครู ได้ตอบคำถาม เป็นการสร้างสรรค์ในกระบวนการเรียน และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กๆ

  เรียนตามเนื้อหาของนักเรียน: เรียนตามบทเรียนของน้องๆ เพื่อความเข้าใจ และเตรียมพร้อมสำหรับเนื้อหาที่โรงเรียน

ปรับพื้น/เพิ่มเกรด/สอบเข้า

 

การเอาใจใส่

 

ความสนุก

 

 Private ม.ต้น

ระดับ

ม.1 - ม.3

Day

เลือกเวลาเรียนได้

Class size

1 : 1

 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก: การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างครูและเด็ก

 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี : การให้เด็กมาเรียน แล้วรู้สึกมีคนช่วยดูแล มีคนคอยตอบปัญหา เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ในการเรียนรู้
  ใช้การสอนแบบใส่ใจ: การให้เด็กมีโอกาสได้พูดคุย กับครู ได้ตอบคำถาม เป็นการสร้างสรรค์ในกระบวนการเรียน และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กๆ

  เรียนตามเนื้อหาของนักเรียน: เรียนตามบทเรียนของน้องๆ เพื่อความเข้าใจ และเตรียมพร้อมสำหรับเนื้อหาที่โรงเรียน

ปรับพื้น/เพิ่มเกรด/สอบเข้า

 

การเอาใจใส่

 

ความสนุก

 

Private ม.ปลาย

ระดับ

ม.ปลาย

Day

เลือกเวลาเรียนได้

Class size

1,  2,  3

สำหรับน้องๆ ม.ปลาย การเรียนพร้อมเข้า มหาวิทยาลัย เป็นเรืองทีสำคัญ

การเรียนพิเศษเพื่อเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญและมีความสำคัญมาก

เลือกวิชาเรียนที่เหมาะสม: ตรวจสอบวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและเลือกเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือภาษา
ทำเกรดให้ดี: บางครั้งการเข้ามหาวิทยาลัย มีบางโปรแกรม บางคณะ อาจไม่ต้องสอบ แค่ดูเกรดเฉลี่ยสะสม และ portfolio เราอาจต้องทำเกรดให้ดีไว้ก่อน
เตรียมพร้อมทางการศึกษา: ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบทางการศึกษาที่ต้องผ่าน เช่น การทดสอบทางวิชาการ, การสอบทางภาษา, และการสอบทางทักษะทั่วไป เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบเมื่อถึงเวลา

เรียนตัวต่อตัวกับเรา ช่วยให้น้องๆ เพิ่มโอกาศเข้ามหาลัยที่หวังได้เพิ่มขึ้น

ปรับพื้น/เพิ่มเกรด/สอบเข้า

 

เอาใจใส่

 

โจทย์สอบเข้า

 

ความสนุก

 

Science Course

Age group

4-6 years

Day

Tuesday

Class size

11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus, dolores, at, nisi eligendi repellat voluptatem minima officia veritatis quasi animi porro laudantium dicta dolor voluptate non maiores ipsum reprehenderit odio fugiat reiciendis consectetur fuga pariatur libero accusantium quod minus odit debitis cumque quo adipisci vel vitae aliquid corrupti perferendis voluptates.

32 $

Math Course

Age group

4-6 years

Day

Tuesday

Class size

11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus, dolores, at, nisi eligendi repellat voluptatem minima officia veritatis quasi animi porro laudantium dicta dolor voluptate non maiores ipsum reprehenderit odio fugiat reiciendis consectetur fuga pariatur libero accusantium quod minus odit debitis cumque quo adipisci vel vitae aliquid corrupti perferendis voluptates.

32 $

Online Course

Age group

13 ++ years

Day

เลือกวันและเวลาเรียนได้

Class size

1:1

ต้องการพัฒนาตัวเองในระยะเวลาที่สะดวก

เรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบายจากที่บ้านกับคอร์สออนไลน์ของเรา

เรียนรู้ได้ตามเวลาของคุณ กับคอร์สเรียนที่สะดวกสบาย"

ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง" "เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา กับการสอนที่ให้คุณได้มากกว่าที่คุณคิด

ไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้!

เปิดโอกาสใหม่ ด้วยการเรียนออนไลน์

32 $

คอร์ส สอบเข้า

ระดับชั้น

สอบเข้า ม1, ม4, มหาลัย

Day

เสาร์ - อาทิตย์

Class size

10

 1. ต้องการพัฒนาตัวเองในระยะเวลาที่สะดวก
 2. เรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบายจากที่บ้านกับคอร์สออนไลน์ของเรา
 3. เรียนรู้ได้ตามเวลาของคุณ กับคอร์สเรียนที่สะดวกสบาย"
 4. ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง" "เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา กับการสอนที่ให้คุณได้มากกว่าที่คุณคิด
 5. ไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้!
 6. เปิดโอกาสใหม่ให้กับตัวคุณ ด้วยการเรียนออนไลน์

ปรับพื้น/เพิ่มเกรด/สอบเข้า

 

เอาใจใส่

 

โจทย์สอบเข้า

 

ความสนุก

 

0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

Our Teachers

Koy

Math Teacher

Experience: 7 years

Pom

Sci Teacher

Experience: 5 years

Pum

Math Teacher

Experience: 11 years

Pan

Math CM Teacher

Experience: 5 years

Yui

Eng Teacher

Experience: 9 years

Fluke

MathTeacher

Experience: 8 years