หลักสูตร

คอร์สเรียนกลุ่มเล็ก

เรียนไม่เกิน 4-7 คน สำหรับชั้นประถม 1-6 มี 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ อังกฤษ  เลือกเรียนแยกวิชา
เน้นความใกล้ชิดของครูกับนักเรียน อธิบายรายบุคคล เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุด คุณครูสามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง

คอร์สกลุ่มเล็ก

คอร์สเรียนตัวต่อ คอร์สเดี่ยว

อย่างการเรียนแบบเดี่ยว 1:1

โดยผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียน และเลือกเรียนได้ตามหัวข้อที่สนใจเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเอง

  • อยากเรียนแต่เนื้อหาที่โรงเรียนไม่เหมือนที่อื่น
  • อยากเรียน แต่เวลาของคอร์สทั่วไปไม่ตรงกับเวลา
  • อยากถามแต่ไม่กล้าถาม ไม่กล้าถามในห้อง เรียนเดียวดีกว่า
  • เรียนในห้องไม่เข้าใจ ตามไม่ทัน
  • อยากเรียนได้เข้าใจเร็วขึ้น
  • อยากเรียนกับเพื่อนของผู้เรียน แบบไม่คนคนอื่น
คอร์สเดี่ยว

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก

หลักสูตรจึงให้เด็กเล็ก เรียนรู้ ที่สนุกสนานไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ความรู้อยู่คู่กับบุตรหลานของท่านไปตลอด

ออกแบบมาสำหรับเด็กเล็ก เรียนอย่าง สนุก ง่าย และมีความสุข

ได้ความรู้ด้วยการเล่น จากเกมและสิ่งของต่างๆ