1.     รับสมัครครูสอนพิเศษระดับประถม – ม.ปลาย (full-time, part-time)
(คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย)
ลักษณะงาน
ดำเนินการสอน และวางแผนบทเรียนให้แก่นักเรียน
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง
2. มีใจรักการสอน
3. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
4. สามารถเดินทางมาสอนได้สะดวก
5. หากมีประสบการณ์สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีสมัคร
1. ส่งจดหมายสมัครงาน ได้ทาง e-mail :vitkhanit@gmail.com
2. สมัครด้วยตนเองที่สถาบัน The one tutor
หลักฐาน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
3. Transcript (ถ้ามี)