manuel

ตาต้า กรุงเทพคริสเตียน

Designer

“ เรียนที่นี่ตั้งแต่ ม.3 ครับ ตอนแรกไม่ค่อยชอบฟิสิกส์เท่าไร แต่พอเรียนกับครูตี๋แล้ว กระจ่างเลย ตอนนี้เรียน ม.4 แล้ว ผมได้รับเลือกเป็น เด็กม.4 คนเดียวที่ผ่าน ค่ายสอวน ฟิสิกส์ รอบ2  ”